Chiller Soğutma Sistemleri Su Soğutma Kulesi Klima Santrali Satış ve Servis Merkezi

Su Soğutma Kulesi Nedir? Nasıl Çalışır?

su soğutma kulesi nedir

su soğutma kulesi nedir

Su Soğutma Kulesi Nedir? Nasıl Çalışır?

Su soğutma kulesi, sistemden gelen sıcak suyun dolgu üzerine püskürtülmesi ile ısının atmosfere verilerek ortamdan uzaklaşması ile soğuma sağlayan sistemlerdir. Atmosferik cihazlar olarak tanımlayabileceğimiz su soğutma kuleleri, bir ısı uzaklaştırma ünitesidir. Soğutma kulesi çalışırken içinden geçen suyun bir kısmının buharlaşmasını sağlayarak sistemdeki istenmeyen ısıyı atmosfere verir. Kalan su ise istenilen derecede soğur. Soğutma kulesi içerisine giren su yaş termometre şartlarına bağlı olarak soğutulmuş olur.

Soğutma kuleleri harcadıkları enerji itibariyle en ekonomik proses soğutma sistemleri olarak bilinmektedir. Özellikle endüstriyel alanlarda kullanılan soğutma kulesi; sulu tip kondansere sahiptir ve su kaynaklı chiller ve vrf sistemleri, santrifüj chiller, absorption chiller gibi sistem çözümlerinde enerji verimliliği sağlamaktadır.

Su Soğutma Kulesi Çeşitleri

Su soğutma kuleleri kullanım amaçlarına ve alanlarına göre farklılaşabilir. Genel olarak kullanılan su soğutma kulesi çeşitleri şunlardır:

 • Açık Tip Su Soğutma Kulesi

En çok kullanılan su soğutma kulesi çeşididir. Açık devre soğutma kulesi olarak tasarlanan bu kulelerle soğutulan su direkt atmosfere açıktır. Hava ve fan yardımı ile soğutma kulesinde hareket eden su çevresel şartlardan etkilendiği için kirliliğe karşı önlem almayı gerektirmektedir.

 • Kapalı Tip Su Soğutma Kulesi

Kapalı tip soğutma kulelerinde kondanserden ya da prosesten gelen su, kule içerisinde boru demeti şeklindeki serpantinden geçirilir. Kapalı su soğutma kulesi çalışırken soğutulmuş ve kule havuzunda hazır bekleyen su, pompa ile emilerek üst kısımda serpantin üzerine püskürtülmektedir. Su süzülürken fanlar yardımı ile serpantin üzerinden hava geçirilerek buharlaşma sağlanır ve ısı atmosfere atılır. Sürekli temiz kalması nedeniyle açık tip su soğutma kulesine göre daha avantajlıdır.

Su Soğutma Kulelerinin Sınıflandırılması:

 • Doğal çekişli ve zorlanmış(cebri) çekişli
 • Hava ve su akışının durumuna göre karşı akışlı ve çapraz akışlı su soğutma kuleleri
 • Fana göre radyal fanlı veya eksenel fanlı su soğutma kulesi şeklinde sınıflandırılabilirler.

Soğutma Kulesi Kullanım Alanları

Su soğutma kulesi çeşitleri kullanım alanlarına göre de farklılaştığı için her mekana farklı projelendirilir. Su soğutma kulesi kullanım alanları:

 • kimya, plastik, orman ürünleri, döküm, demir çelik, çimento, deri, kağıt, gıda, cam sanayi,
 • otel, rezidans, havalimanı gibi tesislerdir.

Soğutma kulelerinin kullanılması sayesinde;

 • Daha az enerji harcanarak soğutma sağlanır.
 • Su tasarruflu bir şekilde kullanılmış olur.
 • İşletmelerin yer altı kaynak suyu veya şebeke suyu ihtiyacı minimum seviyeye iner.
 • Düzenli soğutma sayesinde üretim kesintileri ve hatalı üretim ortadan kalkar.

Su Soğutma Kulesi Nasıl Çalışır?

Su soğutma kulesi nedir ve su soğutma kulesi çeşitleri nelerdir gibi sorulara cevap verdiğimize göre su soğutma kulesi nasıl çalışır sorunuza da yanıt verebiliriz. Su soğutma kulesi çeşitleri farklı şekillerde çalıştığı için genel olarak karşı akışlı ve çapraz akışlı kuleler olmak üzere ikiye ayrılır.

Karşı akışlı su soğutma kulelerinde su yukarıdan aşağı süzülürken hava aşağıdan yukarı hareket eder. Çapraz akışlı su soğutma kulelerinde su yukarıdan aşağı inerken hava akımı yataydır. Aralarında en çok tercih edilen ise karşı akışlı olanlardır.

Ayrıca cebri çekişli karşı akışlı tip su soğutma kulelerinde, sistemde ısınmış olan su, su dağıtım sistemi ve fıskiyeler yardımı ile kulenin tüm kesitine yukarıdan aşağı doğru homojen olarak püskürtülür. Su kütleleri püskürtüldükten sonra kule dolguları arasından süzülerek parçalanır. Dış ortamdaki neme göre motor fan grubu yardımı ile dolgular üzerinden aşağıdan yukarıya doğru emilir. Hava ile buluşan su havaya ısı vererek soğur ve az bir kısmı buharlaşır. Soğuyan su kulenin soğuk su havuzunda toplanarak işletmeye gönderilir. Suyun buharlaşması sonucu nemi artan hava (doyma oranına yakın), kulenin en üstünde bulunan fan bacasından atmosfere atılır.

Su soğutma kulesi yaş termometre sıcaklığına göre çalışan cihazlar olduğundan istenilen soğuk su sıcaklığının bir sınır değeri vardır. Yaş termometre sıcaklığı olan bu sınır, 3 dereceye kadar performans sağlamaktadır. Bu nedenle soğutma kulesi tasarımları yaz mevsimine göre yapılır.

Her mekan için özel olarak projelendirilecek ve çalışma sistemi belirlenecek olan su soğutma kuleleri farklı performansları ile işletmenizin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bu nedenle soğutma sistemleri ve kuleleri için özel destek almanız gerekmektedir.

Hemen Servis Çağır!
Hemen Servis Çağır!+90 (212) 923 11 56